Traditionell form av hypnoterapi är den äldsta av dem alla, också den mest förekommande än så länge. När du besöker en terapeut som är utbildat genom SAHH och NGH så har hen en kunskap i tre olika mentala metoder, varav traditionell hypnoterapi är en av dem. Tanken är att bedriva terapi i ett hypnotiskt stadium, därav termen ”hypnoterapi”.
Hypnos som stadium är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande metoder. Hypnos som begrepp används inom hypnoterapi för att beteckna det stadium och mottaglighet som kan ge bra förutsättningar för implementering av klientens målbilder och önskemål. Tillståndet i sig är naturligt och kan kännas igen från andra sammanhang och med andra etiketter såsom mental träning, yoga, meditation, mindfulness, mm. Hypnos kan bäst beskrivas som en dagdröm där man är fullt kapabel att avbryta om man så skulle önska. Man väljer själv vad man vill säga i ett hypnotiskt stadium, faktum är att man kan göra allt så mycket bättre i detta stadium, man kan t.o.m. ljuga bättre om man vill.

Det är mycket sällsynt att klienter glömmer vad de sagt i hypnos – troligen lika ovanligt eller vanligt som att glömma vad man sagt i en ordinär samtalsterapi. Däremot har man svårt att lura sig själv i hypnostadiet, om man inte har starka skäl till det. Det är vanligt att klienter upplever att de kommer väldigt nära sitt allra innersta, i kontakt med sitt nakna, autentiska jag och där man kan känna sig sårbar. Terapeuten använder därför aldrig sina tekniker mekaniskt, utan har en särskilt stor kommunikativ lyhördhet för nyanser i det dynamiska samspelet.

 

Nyttan med att hjälpa klienten in i ett förändrat stadium är att det öppnar klientens undermedvetna, ger en större tillgång till kreativa lösningar samt tillgång till personliga känslor, minnen och behov. Terapeuten kan använda stadiet för att hjälpa klienten att lyfta fram just de känslor och beteenden som har betydelse för klientens utveckling i enlighet med de överenskommelser som gjorts mellan klient och terapeut avseende mål och innehåll.

Oönskade, men envisa känslor och beteenden som klienten upplever som motstånd kan också lyftas fram, förtydligas och förståeliga på ett sätt som hjälper klienten att på sikt bli friare i sina val. Även önskvärda, men hämmade eller nedtryckta egenskaper, känslor och beteenden kan lockas fram betydligt snabbare med hypnos än i traditionell samtalsterapi.

Tillbaka till startsidan!