Mental och emotionell terapi

Välkommen till denna plattform för terapeuter som är utbildat genom SAHH och NGH.
Obs! Sidan kommer att uppdateras under hela 2020.

Vi erbjuder!

Mental och emotionell terapi som kan innehålla tre olika kategorier.

”Mitt intresse för människor och varför vi har vissa beteenden, har alltid fascinerat mig. När jag själv, i en svår kris, kom i kontakt med denna terapiform, förstod jag att detta var mitt kall i livet. Jag har en 10 årig verksamhet i bagaget och intresset från den etablerade vården har ökat med åren. Jag har idag visst samarbete med en privat företagshälsovård och kiropraktor. Att med några få sessioner hjälpa människor till ett bättre liv är guld värt”

Maria Fredholm

Traditionell hypnoterapi

Ett förslags baserat förlopp och den mest förekommande och äldsta form av hypnotisk terapi.

R2C

Termen R2C står för “regression till orsak” vilket innebär att man följer en emotionell indikation bakåt mot en relevant orsak till en problematik.

Dynamisk Emotionell Terapi

En vidareutveckling och kraftfull form som tar utgångspunkt från klientens anknytningsmönster

Jack Johansen, instruktör.

Min ambition och drivkraft är att utbilda terapeuter inom mental hälsa. Under mer än 13 år har jag drivit utbildningsföretaget Livsvilja AB. Terapeuter som finns på denna sida är certifierade genom SAHH och NGH.

En dynamisk och kompetent terapiform

Det finns olika formar av terapier som erbjuds för att möta en problematik idag men väldigt få av dessa är inriktad på den emotionella del av problemet. I vår filosofi finns det alltid en emotionell koppling till en orsak, utan denna känslomässiga relation skulle ett symptom inte få näring.

Terapeuter inom SAHH och NGH arbetar på ett helt annat sätt än den traditionella form som finns av hypnoterapi. Vi som utövande terapeuter har förvisso alla i grunden har en kraftfull hypnotisk utbildning bakom oss. Vi arbetar i ett mer naturligt och annorlunda mentalt och avslappnat stadie som gör att vi kan komma åt emotionella kopplingar på ett högre plan. Av den anledning är denna form av dynamisk och emotionell terapi väldigt kraftfull. De flesta terapeuter på denna plattform kan även erbjuda nätbaserat terapi.

– Emotionell problematik
– Stresshantering
– Missbruk och beroende problematik
– Fobier
– Prestation och målfokusering

Terapeuter som är utbildade genom Svenska Akademin För Hypnotisörer och Hypnoterapeut samt National Guild Of Hypnotists har en kunskap som sträckar sig längre än traditionell hypnoterapi.

Kontakta Jack Johansen

Mobil: 0734209865

Email: hypnos@jackjohansen.com

Hemsidor:

Utbildning: www.hypnos-hypnoterapi.se

Terapi: www.jackjohansen.se

Adress:

Finnsnäsvägen 31, 79233 Mora