Dynamisk emotionell terapi

För att utforska den anknytningsmodell som kan ligga till grund för klientens beteenden och karaktärsdrag så använder vi en kraftfullare terapiform, dynamisk och emotionell terapi. Denna form tar stadiet till en ännu högre nivå än traditionell form av hypnoterapi, vi...

R2C

Åldersregression i terapi är en teknik i en psykoterapeutisk process som underlättar tillgång till barndomsminnen, tankar och känslor. Regression inkluderar terapi i ett hypnotiskt förlopp, en process där klienter flyttar sitt fokus mot bortträngda incidenter från ett...

Hypnoterapi

Traditionell form av hypnoterapi är den äldsta av dem alla, också den mest förekommande än så länge. När du besöker en terapeut som är utbildat genom SAHH och NGH så har hen en kunskap i tre olika mentala metoder, varav traditionell hypnoterapi är en av dem. Tanken är...