Åldersregression i terapi är en teknik i en psykoterapeutisk process som underlättar tillgång till barndomsminnen, tankar och känslor. Regression inkluderar terapi i ett hypnotiskt förlopp, en process där klienter flyttar sitt fokus mot bortträngda incidenter från ett tidigare skede i livet. Sedan utforskas dessa blottlagda minnen eller för att komma i kontakt med några svåråtkomliga aspekter av klientens personlighet.

Regression som terapeutiskt verktyg har tidigare varit ganska kontroversiell inom och utanför det etablerade systemet, men har fått mer och mer gehör.

Åldersregression är central i R2C och tar utgångspunkt från roten till icke önskvärda beteenden och vanor och som klienten kan få uppleva i en senare ålder med en mängd olika terapeutiska tekniker. Dessa tekniker krävs för att få tillgång till olika destruktiva händelser från tidigare försummelse eller psykisk som fysik övergrepp. Vilket kan öppna upp för en emotionell befrielse när blottlagda emotionella incidenter bearbetas terapeutiskt.