För att utforska den anknytningsmodell som kan ligga till grund för klientens beteenden och karaktärsdrag så använder vi en kraftfullare terapiform, dynamisk och emotionell terapi. Denna form tar stadiet till en ännu högre nivå än traditionell form av hypnoterapi, vi använder nämligen ett mentalt och avslappnat stadium i stället för traditionell form hypnos.

Detta terapiförlopp har sitt fokus på den koppling och information som kan finnas mellan våra föräldrar och oss som barn, men har sin grund på en omedveten nivå. Som vi redan varit inne på så är närhet, trygghet och bekräftelse några väldigt viktiga grundfundament. Dessa moment har sina rötter från våra föräldrar, deras förmåga att ge oss den närhet, trygghet och bekräftelse som vi som barn behöver för att få de bästa förutsättningar med oss ut i livet.

Ett barn kan kopiera en del av föräldrarnas emotionella förutsättningar, deras karaktär, beteende och ta med sig oönskat material från någon av dem. Och med tanke på det så får det mig att tänka på en klient konsulterade mig för sin ilska och när vi började utforska vart vrede kom ifrån så var den vara riktad mot en av föräldrarna. I vanliga fall levs denna ilska ut i ett undermedvetet scenario mellan klienten och den externa part som är dess orsak och därmed låta den externa del bära skulden. I en del fall är det dock berättigad att denna part får bära denna skuld, men det finns ju en djupare orsak till att denna externa del gjorde som den gjorde.